Πολιτιστικός Σύλλογος

των Απανταχού Φωτεινιωτών

2020

2016 Σχεδίαση: Ιωάννης Ε. Τριαντάφυλλος

Τηλ: 6985914838
         6976392261

Η τράπεζα Αίματος Φωτεινού

Δημιουργήθηκε το 1999, με την επαναδραστηριοποίηση του Συλλόγου των Απανταχού Φωτεινιωτών, μετά από την εξάχρονη αδρανοποίησή του. Έγινε με πρωτοβουλία του τότε Δ.Σ. και του προέδρου Κωνσταντίνου Δ. Πανέτα και συντηρούνταν από όλα τα επόμενα Δ.Σ. και τους προέδρους τους. Λειτούργησε ικανοποιητικά γενικά, δίνοντας ασφάλεια στους Φωτεινιώτες για δύσκολες στιγμές.

Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί υποδειγματικά από ορισμένη από τον σύλλογο τριμελή επιτροπή με πρόεδρο τον Θεόδωρο Χ. Φελέκη και μέλη τον Νικόλαο Πανέτα και τον Χρήστο Θ. Φελέκη. Ο σύλλογος, με την αρωγή του Νοσοκομείου της Άρτας οργανώνει δύο αιμοδοσίες κατ' έτος, μία τον Φεβρουάριο και μία τον Αύγουστο.

Αιμοδοσία 2019

Αιμοδοσία 2018

Αιμοδοσία 2017

Αιμοδοσία 2016

Αιμοδοσία 2013

Αιμοδοσία 2012

Αιμοδοσία 2011

Αιμοδοσία 2010