Πρόεδροι Φωτεινού

Χρήστος Κασσελούρης

2019-

Χαρίλαος Μαλτέζος

2006-2019

Θωμάς Πανέτας

1986-2006

Σπύρος Σιάκας

1978-1986

Πολιτιστικός Σύλλογος

των Απανταχού Φωτεινιωτών

2020

2016 Σχεδίαση: Ιωάννης Ε. Τριαντάφυλλος
Επιμέλεια: Λάμπρος Σ. Κασσελούρης

Τηλ: 6976392261