Πολιτιστικός Σύλλογος

των Απανταχού Φωτεινιωτών

2020

2016 Σχεδίαση: Ιωάννης Ε. Τριαντάφυλλος

Τηλ: 6985914838
         6976392261

Επιχειρήσεις Φωτεινιωτών

Άρτα

Σύζυγος Απόστολου Λάμπρ. Τριαντάφυλλου

Κόρη Ελένης Ευαγ. Κασσελούρη

Εγγονή Λαμπρινής Ν. Κασσελούρη

Ψιλικά Βέτσιος Δημήτριος,
σύζυγος Αναστ. Λάμπρου Κασσελούρη

Παιδιά Χαρούλας Σοκολάκη- Παρασκευής Μασούρα

Σύζυγος Όλγας Λεφτ. Κασελούρη

Εγγονός Ελένης Φιλ. Σιάκα

Σύζυγος Νίκου Γκαναβία της Αικατερίνης Ε. Τριανταφύλλου

 Γιαννούλα Κ. Κασσελούρη 

Δήμητρα  Β.  Κασελούρη

Αθήνα

ελε

Ε.Κασσελούρης

Κέρκυρα

Θ.Πανέτας