Συγγραφή-Ποίηση

Μουσική

Ζωγραφική-Θέατρο

Μάθε τέχνη
κι' άστηνε
κι' αν πεινάσεις πιάστηνε

Υπό επεξεργασία και συλλογή υλικού