Συγγραφή-Ποίηση

Μουσική

Ζωγραφική-Θέατρο

Μάθε τέχνη
κι' άστηνε
κι' αν πεινάσεις πιάστηνε

Υπό επεξεργασία και συλλογή υλικού

Πολιτιστικός Σύλλογος

των Απανταχού Φωτεινιωτών

2020

2016 Σχεδίαση: Ιωάννης Ε. Τριαντάφυλλος
Επιμέλεια: Λάμπρος Σ. Κασσελούρης

Τηλ: 6976392261