Οι Φωτεινιώτες πολλοί,
άλλοι κοντά κι άλλοι μακριά.

Κάθε ξεχωριστή στιγμή τους θα τη συγκεντρώσουμε, θα την καταγράψουμε και θα τη μοιραστούμε.

Όλοι μαζί 
για το Φωτεινό μας.