Πολιτιστικός Σύλλογος

των Απανταχού Φωτεινιωτών

2020

2016 Σχεδίαση: Ιωάννης Ε. Τριαντάφυλλος

Τηλ: 6985914838
         6976392261

Οι Φωτεινιώτες πολλοί,
άλλοι κοντά κι άλλοι μακριά.

Κάθε ξεχωριστή στιγμή τους θα τη συγκεντρώσουμε, θα την καταγράψουμε και θα τη μοιραστούμε.

Όλοι μαζί 
για το Φωτεινό μας.