Οι Φωτεινιώτες πολλοί,
άλλοι κοντά κι άλλοι μακριά.

Κάθε ξεχωριστή στιγμή τους θα τη συγκεντρώσουμε, θα την καταγράψουμε και θα τη μοιραστούμε.

Όλοι μαζί 
για το Φωτεινό μας.

Πολιτιστικός Σύλλογος

των Απανταχού Φωτεινιωτών

2020

2016 Σχεδίαση: Ιωάννης Ε. Τριαντάφυλλος
Επιμέλεια: Λάμπρος Σ. Κασσελούρης

Τηλ: 6976392261