Αναζήτηση
  • Κασσελούρης Λάμπρος

Βιβλιοπαρουσίαση


Ευχαριστούμε τον Δήμο Νικολάου Σκουφά για τη χορηγία ενός τεύχους από το πολύ ενδιαφέρον αυτό ιστορικό πόνημα του Κωστακιώτη Γιώργου Παπασωτηρίου με τίτλο "Το ματωμένο θέρος του 1882".

Από την εφημερίδα "Φωτεινοπολιτιστικά".

Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα.

Περίληψη του έργου.


8 προβολές

Πολιτιστικός Σύλλογος

των Απανταχού Φωτεινιωτών

2020

2016 Σχεδίαση: Ιωάννης Ε. Τριαντάφυλλος
Επιμέλεια: Λάμπρος Σ. Κασσελούρης

Τηλ: 6985914838
         6976392261