Πολιτιστικός Σύλλογος

των Απανταχού Φωτεινιωτών

2020

2016 Σχεδίαση: Ιωάννης Ε. Τριαντάφυλλος

Τηλ: 6985914838
         6976392261

Κων/νος Μάλλιος

Αντώνιος Φ. Σιάκας

Χαρίλαος Μάλλιος

Βασίλειος Σακελλαρίου