Συγγραφή

Ποίηση

Κατάλογος Συγγραφέων

1. Κασσελούρης Απ.  Χρήστος

2. Κασσελούρης Κ. Θεοφάνης

3. Κασσελούρης Βης. Λάμπρος

4. Κασσελούρης Χρ. Λάμπρος

5. Κασσελούρης Νικ. Απόστολος

6. Κασσελούρης Κ. Ευριπίδης

7. Κασσελούρη Στ. Απ. Σούλα

8. Κασσελούρη Γ. Θεοδώρα

9. Μάλλιος Κ. Δημήτριος

10. Μάλλιος Δ. Κων/νος

11. Μάλλιος Χ. Θεοφάνης

12. Σιάκας φ. Βασίλειος

13. Σιάκας Αντ. Δημήτριος

14. Σιάκας Δ. Σπύρος

15. Σιάκας Θ. Σπύρος

16. Τριανταφύλλου Ε. Φ. Ελευθερία

Σιάκας Αντ. Δημήτριος

"Τα δάκρυα που μιλάνε"
Σιάκας Α. Δημήτριος

Κασσελούρης Απ. Χρήστος

Ονειροβάτες της ζωής
Κασσλ. Απ. Χρήστος

Βασίλειος Φ. Σιάκας

Τριανταφύλλου Ε. Ελευθερία

Κασσελούρης Κ. Ευριπίδης:
"Φωτεινό-Χώσιανα. Ιστορία και παράδοση
 Το βιβλίο
Κασσ. Ευριπίδη
    "Φωτεινό"

3 κείμενα

παρουσίασης

Μάλλιος Κων/νος 
"Αληθινές ιστορίες του χωριού"
Κασσ. Ν. Απόστολος
"Από σύντροφοι εχθροί"
Θεοφάνης Χ.Μάλλιος: Φωτεινό Άρτας
Ομιλίες παρουσίασης Φωτεινό Άρτας