Θέατρο

Χρήστος Κασσελούρης

Ζωγραφική

Χρήστος Α. Κασσελούρης

Χρ. Α. Κασσελούρης
Χρ. Α. Κασσελούρης

Πολιτιστικός Σύλλογος

των Απανταχού Φωτεινιωτών

2020

2016 Σχεδίαση: Ιωάννης Ε. Τριαντάφυλλος
Επιμέλεια: Λάμπρος Σ. Κασσελούρης

Τηλ: 6976392261